PostHeaderIcon O nas

Pisząc historie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk”, należy wspomnieć o Ośrodku odwykowym i oddziale uzależnień w Zabłotach koło Zelowa w województwie łódzkim.
Tam bowiem w roku 1990 kilka osób uzależnionych od alkoholu skończyło terapię i powróciło do Piotrkowa Trybunalskiego. Na początku grudnia 1990 roku osoby te zaczęły się spotykać w Kościele Ojców Jezuitów na mityngach AA. Ponieważ grupa była coraz liczniejsza uczestnicy zwrócili się o pomoc do Urzędu Miasta, który przyznał im pomieszczenia w Pałacyku przy ulicy Próchnika, gdzie mieści się obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie.
 

To właśnie od tego Pałacyku (pierwszej naszej siedziby), Stowarzyszenie nosi taką nazwę.

Niestety pomieszczenia po byłej Izbie Lekarskiej Okulistycznej były w opłakanym stanie. Przeprowadzono konieczny remont, a inicjatorzy korzystając z własnych pieniędzy zadbali o przytulny wygląd siedziby późniejszego Stowarzyszenia „Pałacyk”.

Aby móc pozyskać pieniądze grupa musiała się zarejestrować. Tylko wtedy samorząd mógł finansowo wspierać działalność organizacji pozarządowej.
W ten sposób można było zakupić potrzebny sprzęt, a nawet zorganizować terapię, czyli tzw. maratony. Chodziło, bowiem o to, aby nie wspierać osoby uzależnione w grupach AA, ale wydłużać ich abstynencje, pracując nad trzeźwością w grupach wsparcia, oraz organizując maratony i terapię.

Pierwsze założycielskie zebranie odbyło się 18 lutego 1991 roku na którym wybrano Zarząd Klubu.

Niestety nie zostały uznane przez Sąd w Piotrkowie Trybunalskim, mylnie bowiem uznano, że jest to Klub AA, a przecież Stowarzyszenie nie było anonimowe i wspierało już wtedy nie tylko alkoholików, lecz także lekomanów czy później narkomanów, ma również swoich Członków którzy wypełnili deklarację przystąpienia do stowarzyszenia.

Rejestracja stowarzyszenia „Pałacyk” nastąpiła dopiero 5 kwietnia1991 roku
z nowo wybranym Zarządem i Komisją Rewizyjną.

W marcu 1993 roku Stowarzyszenie zmieniło swoją siedzibę na obiekt Urzędu Miasta, administrowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, znajdujący się przy ulicy Wysokiej 15.

14 maja 1994 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, odbyło się I Trybunalskie Spotkanie Trzeźwościowe, gdzie prelegentami byli miedzy innymi Jacek Kasprzak i Janusz Tamilla.

We wrześniu 1999 roku przeprowadziliśmy się już do trzeciej siedziby przy
al. 3 Maja 31, gdzie jesteśmy do chwili obecnej.

W listopadzie 2003 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, gdzie został wybrany nowy zarząd Stowarzyszenia, a prezesem został Piotr Lewicz, który sprawuje tą funkcje do chwili obecnej.

Stowarzyszenie organizuje maratony, terapie, wyjazdy na pielgrzymki do Częstochowy na Jasnogórskie Spotkania AA i do Lichenia na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe, spotkania integracyjne z rodzinami w plenerze przy grillu. Członkowie stowarzyszenia do roku 2005 wyjeżdżali do Ośrodka kolonijno – terapeutycznego „Promyk” w Sulejowie.

Od roku 2000 do 2004 stowarzyszenie „Pałacyk” opiekowało się młodzieżowym klubem „Światło” organizując im czas wolny zabawy, wycieczki oraz imprezy okolicznościowe, a następnie przekazuje opiekę nad klubem „Światło” Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

Stowarzyszenie jest także organizatorem ferii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Celem Stowarzyszenia jest potrzeba pokazania najmłodszym, że wokół nich są dzieci szczęśliwe, warto się integrować
i równać do najlepszych. Organizujemy Dzień Dziecka dla dzieci z osiedla Jagiellońska i dzieci członków i sympatyków Stowarzyszenia, a ostatnio zorganizowaliśmy w ramach integracji Dzień Dziadka i Babci.

Stowarzyszenie Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk” wraz z Grupami Ruchu Trzeźwościowego w Piotrkowie Trybunalskim organizuje Memoriał im. Jana Kruza w Halowej Piłce Nożnej dla uczczenia śmierci Wiceprezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Jana Kruza, ambasadora stowarzyszeń abstynenckich i ruchu trzeźwościowego w Piotrkowie.

Stowarzyszenie nasze w latach 2007 i 2008 wraz z pomysłodawcą panem Tadeuszem Januszem było współorganizatorem Międzyosiedlowej Ligi Piłki Nożnej, przy współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z cyklu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i piotrkowskich rad osiedli. Udział w niej wzięli zawodnicy w dwóch grupach wiekowych
z poszczególnych rad osiedli, gdzie drużyna „Pałacyk” zajęła I miejsce
w młodszej grupie halowej piłki nożnej oraz II miejsce w grupie starszej i III miejsce w grupie dziewcząt.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak ustanowił nagrodę dla najlepszej organizacji pozarządowej za dany rok.
Doroczną „Nagrodę 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego” za rok 2007 otrzymało Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk”.
Nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka odebrał Prezes Stowarzyszenia „Pałacyk” Piotr Lewicz. Uroczystość miała miejsce w Sali obrad Rady Miasta podczas kolejnego spotkania w ramach szkoleń dla organizacji pozarządowych 13 marca 2008 roku. Stowarzyszenie nagrodzono za „ pomoc ludziom w odzyskaniu radości życia, za opiekę i wsparcie udzielane rodzinom osób wychodzących z uzależnienia oraz za działania na rzecz organizacji "Ogólnomiejskiego Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych”.
 

18 kwietnia 2009 roku na IX Trybunalskim Forum Trzeźwościowym, z okazji XVIII rocznicy powstania Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk” nasi członkowie otrzymali z rąk Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Rafała Czajki dwa Brązowe medale „Za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego”.
Zaszczytne wyróżnienie przyznano dla Bożeny Kalinowskiej Członka Zarządu i Piotra Lewicza Prezesa Zarządu S.W.P.A. „Pałacyk” za trud włożony w niesienie pomocy mieszkańcom naszego miasta, działania na rzecz drugiego człowieka oraz za profesjonalizm i zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz pomocy osobom uzależnionym.
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego corocznie przyznaje i wręcza listy gratulacyjne dla członków S.W.P.A. „Pałacyk” za działalność na rzecz Stowarzyszenia i Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom na Trybunalskim Forum Trzeźwościowym organizowanym przez Stowarzyszenie „Pałacyk”.
 

Partnerzy i instytucje współpracujące z S.W.P.A. „Pałacyk”
 » Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 » Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 » Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
 » Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym w Piotrkowie Trybunalskim
 » Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
 » Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie
 » Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
 » Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego
 » Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim
 » Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
 » Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piotrkowie Trybunalskim
 » Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Piotrkowie Trybunalskim
 » Ośrodek Rehabilitacyjno/Szkoleniowo/Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych
 » Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
 » Centrum „Progres” z siedzibą w Koluszkach
 » Pomarańczowa Linia w Piotrkowie Trybunalskim

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.